Zulassungsplan 2015
发布时间:2015-04-29 文章作者: 发布人:徐璟玮 访问次数:

Im Jahr 2015 nimmt das SHCdas Studiengang Elektrotechnik (Automatisierung) wie folgende:

Provinz

Peking

Tianjin

Hebei

Shanghai

Jiangsu

Anzahl

5

4

2

20

2

Provinz

Zhejiang

Anhui

Fujian

Jiangxi

Guangdong

Anzahl

2

3

2

4

4